สาย 509

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากทราบราคาค่าโดยสาร สาย 509 จากศึกษาภัณฑ์ ราชดำเนินไปตลาดบางแค บางคันเก็บ 17 บาท บางคันราคา 19 บาท สรุปว่าราคาไหนกันแน่คับ เพราะสายนี้เก็บกันมั่วกันหมดเลย ขสมก.ช่วยตอบหน่อยคับ จะได้เตรียมตังค์ถูก

จากป้ายศึกษาภัณฑ์ราชดำเนินไปตลาดบางแคค่าโดยสารรถปรับอากาศของ ขสมก.ราคา 19 บาท จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอบคุณที่ใช้บริการรถโดยสารประจำทาง ขสมก.