สาย 505 เลขข้างรถ 755176 ทะเบียน 125862

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขับรถช้ามาก ทั้งที่รถไม่ติด ขับแช่เลนซ้ายตลอด คันอื่นไปเลนขวากันหมดแล้ว มักจอดให้ตอกซอกซอยเล็กได้ไปก่อน ทั้งที่เป็นทางตรงตัวเองไฟเขียวแล้ว ส่งผลให้ผู้โดยสารต้องถึงที่ทำงานไม่ทันเวลา ขับแบบนี้ไปขับเล่นที่บ้านนะ ไม่ต้องมาทำงานกินเงินเดือน

เรียนคุณผู้ใช้บริการ ขสมก รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)