สาย 502 รถแอร์มีน้อยเกินไป

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ผมเคยรอสายนี้หน้าจตุจักร เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาตั้ฃเเต่ 16.20-17.40 ไม่มีรถมาสักคัน จนกระทั่งได้ขึ้นสาย 502 ในเวลาเกือบ 18.00 อยากทราบว่าเส้นทางก็ไกลเเต่มีรถเท่านี้ เพียงพอต่อเส้นทางหรือไม่ เพราะปัจจุบันมี6 คัน จาก 11 คันคราวก่อนก็ถอดรถร้อนไปๆมาๆถอดรถแอร์อีก 2 คันเพื่อ?รถก็น้อยลงไปอีก รอนานพอสมควร เเต่วันอื่นก็ไม่ขาดระยะมาก จึงอยากให้เพิ่มรถแอร์สาย 502 อีก ขอบคุณ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ