สาย 5 ไม่มีวิ่งแล้วเหรอครับ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ไม่เห็นรถสาย 5 มานานมากแล้วครับ จะไปไหนก็ต้องใช้ต่อสายอื่นเอาแทน เคยได้ยินว่ารถมีน้อยเป็นรถร่วม แต่ช่วงหลังไม่เคยเห็ยเลย ไม่ทราบว่าเลิกวิ่งแล้วเหรอครับ ขสมก ไม่มีนโยบายหารถทดแทนหรือครับ. แต่เห็นป้ายรถเมล์สร้างใหม่ยังมีแปะสติกเกอร์สาย 5 ที่ป้ายอยู่เลยครับ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านด้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 5 ไม่มีรถวิ่งนั้นทางองค์การฯได้กำลังทำเรื่องยกเลิกสัมปทาน และระหว่างนี้อยู่ในช่วงดำเนินการ ต้องขออภัยท่านผู้ร้องมา ณ ที่นี้ด้วยที่ไม่ได้รับความสดวก จึงเรียนมาเพื่อทราบ