สาย 49

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
หมายเลขข้างรถ 8-55057 ทะเบียน 12-5373 เวลาประมาณ 18.00 น. เลขที่ตั๋ว 4415742 แสดงกิริยาไม่สุภาพต่อผู้โดยสาร เล่นโทรศัพท์ขณะปฏิบัติงาน ไม่ดูแลความปลอดภัยขณะที่ผู้โดยสารขึ้นรถประจำทาง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ