สาย 48 ทะเบียน 10-9124 ปล่อยคนลงป้ายเลนขวาสุดบนถนนสุขุมวิท

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
สาย 48 ทะเบียน 10-9124 ปล่อยคนลงป้ายเลนขวาสุดบนถนนสุขุมวิท เวลา 9:00 นาฬิกา วันที่ 8 พย.

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 48 ปล่อยคนเลนขวานั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามระเบียบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ