สาย 43 รถเก่าเกิน 30-50 ปีจัดการด้วย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
สาย 43 รถเก่าเกิน 30-50 ปีจัดการด้วย

เรียนท่านผู้ร้องเรียนรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ สาย 43 เส้นทางโรงเรียนศึกษานารี 2 - เทเวศร์ ขสมก.ได้ประสานงานกับบริษัท กำมัชพล จำกัด(คุณพิเชษฐ) สาย 43 ให้ดำเนินการปรับปรุงสภาพรถให้มีความมั่นคงแข็งแรง สะอาด มีความปลอดภัย โดยขสมก.จะให้ปรับปรุงสภาพรถใหม่ทั้งคันเมื่อครบสัญญากับองค์การ ถ้าไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ขสมก.จะถอนสัญญาต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ