สาย 40 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
สาย 40 ทะเบียน 40 / 4-39 / 16-7632 / 4-39 (39) ไม่จอดรับผู้โดยสารที่ป้ายทองหล่อ เจอหลายรอบมากค่ะ ไม่ใช่แค่คันนี้ค่ะ และต้องรอคันใหม่นานมากๆค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)