สาย 40 ทั้งพัดลมและ ปอ.

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เป็นสายรถเมล์ที่วิ่งเยอะมาก แต่ปัญหาคือผมไม่ได้ต้องการโดยสารแต่สาย 40 จะชอบขับแย่งเข้าป้ายทำให้รถเมล์สายอื่นคิดว่าต้องการขึ้นสาย 40 จึงได้ขับเลยไป ช่วยปรับปรุงนิสัยการขับรถแบบนี้ด้วยครับคนรอรถเมล์สายอื่นเดือดร้อนไม่ได้ขึ้นรถ