สาย 4 และ สาย 76

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
1. สาย 4 วิ่งตลอดทั้งคืนไหมครับ // 2.1 สาย 76 ผ่าน Silom complex วิ่งไปถึง bts วงเวียนใหญ่ไหมครับ // 2.2 สาย 76 วิ่งตลอดทั้งคืนไหม //ขอบคุณครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ขอให้สอบถามรายละเอียดข้อมูลเดินรถได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อทราบ