สาย 39จอดตรงข้ามมธ.ศูนย์รังสิตหรือไม่

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
โดยปกติ บริเวณตรงข้าม มธ.ศูนย์รังสิต รถสาย39 ครีม-แดง. มักจะขับอยู่บริเวณเลนด้านในของถนนพหลโยธิ ไม่ได้ขับบริเวณทางคู่ขนานพหลโยธิน อยากทราบว่ารถสาย39 ครีม-แดง. จอดตรงข้าม มธ.ศูนย์รังสิต หรือไม่ เพราะหากไม่ก็ไม่ควรระบุป้ายจอดไว้ในรายการ มันส่งผลต่อประชาชนหลายคนที่ต้องการใช้บริการจริงๆ ปล.ปัญหาดังกล่าวผู้ตั้งกระทู้ได้รายงานร้องเรียนไปก่อนแล้ว แต่หากยังไม่ได้รับการแก้ไข อาจต้องให้มีการสอบสวนกระบวนการการทำงานของ ขสมก.อย่างจริงจัง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงการให้บริการของ พนักงานสายดังกล่าว พร้อมทั้งอบรมกำชับพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดจอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารชิดขอบทางด้านซ้ายตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการ ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกองค์การการจะสอบสวนและลงโทษสถานหนักต่อไป ร้องเรียนแนะนำบริการได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่บริการประสานงานให้คุณรับทราบด้วยความรวดเร็ว(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)