สาย 38 เสริมอโศก ทุกคัน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
เห็นคนร้องเรียนเยอะ ขอพวามกรุณา ความเห็นใจ ความสงสาร ช่วยจัดการจริงๆทีเถอะครับ

เรียน ท่านผู้โดยสาร กรณี รถร่วมสาย 38 เสริมอโศกนั้น ขสมก.ขอชี้แจงดังนี้ รถสาย 38 สามารถทำการตัดเสริมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิได้เท่านั้น การตัดเสริมบริเวณอโศกจึงเป็นการกระทำที่ผิดต่อสัญญาการเดินรถกับองค์การ ดังนั้นเพื่อให้สะดวกในการตรวจสอบหาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามระเบียบองค์การ ช่วยกรุณาระบุ สาย เบอร์ ทะเบียนรถ วัน/เวลา สถานที่เกิดเหตุให้ชัดเจนด้วย จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เรียน ท่านผู้โดยสาร กรณี รถร่วมสาย 38 เสริมอโศกนั้น ขสมก.ขอชี้แจงดังนี้ รถสาย 38 สามารถทำการตัดเสริมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิได้เท่านั้น การตัดเสริมบริเวณอโศกจึงเป็นการกระทำที่ผิดต่อสัญญาการเดินรถกับองค์การ ดังนั้นเพื่อให้สะดวกในการตรวจสอบหาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามระเบียบองค์การ ช่วยกรุณาระบุ สาย เบอร์ ทะเบียนรถ วัน/เวลา สถานที่เกิดเหตุให้ชัดเจนด้วย จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง จึงเรียนมาเพื่อทราบ