สาย 38 ออกไม่ตรงเวลา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถสายนี้ ออกรอบแรก ตี5 แต่ขับมาจอดรอเวลาจนถึงตี5.30 ที่ป้ายรถเมย์ แล้วเปนแบบนี้ทุกวัน แล้วพนักงานเก็บตั๋วก็พูดจาเสียงดัง ตะโกนคุยกัน ไปมา สร้างความรำคาญเป็นอย่างมาก และพูดจาไม่เพราะเลย

เรียน ท่านผู้ใช้บริการ จากเรื่องร้องเรียนดังกล่าวข้างต้น ขสมก.จะประสานไปยังบริษัทรถเอกชนร่วมบริการสาย 38 ให้จัดการเดินรถตามใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง โดยเที่ยวแรก ต้องออกวิ่ง 05.00 น.เที่ยวสุดท้าย 23.00น. รวมทั้งให้ทำการอบรมพนักงานบริษัท ห้ามมิให้คุยส่งเสียงดังทำให้ผู้โดยสารเกิดความรำคาญเป็นอันขาด หากตรวจพบหรือถูกร้องเรียนอีก องค์การจะดำเนินการพิจารณาโทษต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ