สาย 36 ก. และ สาย 156

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ใต้ทางด่วนตรงข้ามลาดพร้าว 71 ป้ายรถเมล์ Healthy Living Center จุดนี้รับส่งผู้โดยสาร สาย 36 ก.และ สาย 156 ไหมคะ

เรียนผู้ใช้บริการ ป้ายดังกล่าวมาจากบางกะปิก่อนถึงป้ายใต้ทางด่วนรถทุกสายจอดรับครับ ร้องเรียนแนะนำบริการโทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)