สาย 36ก. กระเป๋ารถเมล์ พูดจาไม่ดี และให้บริการแย่มาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
กระเป๋ารถเมล์ สาย 36ก. เลขรถ 8-80507 เลขทะเบียนรถ 12-0696 ชื่อ พัณทิตา เทวา ให้บริการแย่มาก และพูดจากับผูโดยสารไม่ดี ผู้โดยสารมาจากหน้าราม ต้องการไปลง ตลาดบางกะปิ จึงถามว่า รถคันนี้ผ่านตลาดบางกะปิไหม ต้งการลงป้ายตลาดบางกะปิ กระเป๋ารถเมล์ ตอบว่า ผ่าน แต่เมื่อถึงตลาดบางกะปิ รถเมล์ไม่จอด จึงถามกลับไปว่าทำไมไม่จอด กระเป๋าฯ ตอบกลับมาว่า ก็บอกว่าผ่าน ไม่ได้บอกว่าจอด และพูดจากกับผู้โดยสารด้วยน้ำเสียงไม่ดี และดังลั่นรถ เพื่อนให้ผู้โดยสารคนอื่นได้ยิน และหาพวกเพื่อมาประนามข้าพเจ้า ซึ่งคำตอบที่ได้รับ มันคือกวนตินมาก.. และ ข้าพเจ้าแจ้งตั้งแต่แรกแล้วว่าจะลงตลาดบางกะปิ ซึ่ง รถเมล์จอดเลยไปไกล ทำให้ข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้โดยสาร ได้รับความลำบาก ต้องเดินย้อนกลับมา

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ