สาย 32 หมดระยะท่าน้ำนนท์เยอะเกิน จะไปปากเกร็ด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
จะหมดระยะอะไรนักหนา วันนั้วันหยุดชดเชยถนนโล่งจะตาย กระเป๋าก็มัวแต่นั่งเล่นมือถือ ไท่ยอมยอกว่าหมดระยะที่ไหนอีก ป้ายตัวหนังสือหน้ารถก็มองไม่เห็นแล้ว เลขที่ตั๋ว 5406859 ถ้าจะหมดระยะแค่นั้ ไม่ต้องออกมาวิ่งก็ได้ จะได้ขึ้นสาย 33 แทนเสียเวลามาก

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ