สาย 32 ขับรถผิดกฎจราจร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
11 มค 61 เวลา 17.00 น. ทางเข้าเลนซ้ายสุด หน้าโลตัส นครอินทร์ รถเมลล์สาย 32 ไม่ยอมต่อคิวชาวบ้าน ขับมาปาดหน้าคนอื่นที่เขาต่อคิวตามกฎ รถคันนี้ขับไปทางอู่พระราม 5 ทะเบียน 120804 ผมไม่ทราบว่าทำไมสาย 32 มาที่อู่นี้ แต่ขอยืนยันสายรถและทะเบียนว่าถูกต้องแน่นอน เพราะขับได้ทุเรศมาก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลดำเนินการอบรมกำชับพนักงาน ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎจราจรอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความระมัดระวังใช้ช่องจราจรอย่างถูกต้องโดยคำนึงถึงความสะดวกปลอดภัยของผู้โดยสารและผู้ใช้รถร่วมทางและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ ทางองค์การจะลงโทษสถานหนักตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ