สาย 3-35 (สายเดิม 1)

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สาย 3-35 (สายเดิม 1) เส้นทางสนามหลวง-เซนทรัลพระราม 3 ยังวิ่งอยู่ไหมค่ะ รอหน้าเทอร์มินอลพระราม 3 ตั้งบ่ายสองจนถึงบ่ายสาม 1ชั่วโมงแล้วยังไม่มาสักคัน และอีกอย่างช่วยอบรมพนักงานขับบางคนด้วย ขับรถแย่มาก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)