สาย 3

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถน้อยไม่ว่าครับแต่รถเสิมเยอะมากจนแทบไม่มีรถหลักวิ่งเลยจนบางทีก็งงว่ามีกีคันที่วิ่งถึงคลองสานวันนึงถึง 10 เทียวหรือเปล่าหรือแค่ติดไปเพื่ออะไร

ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ