สาย 3 สายเสริม

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
มีแตรถเสริมวิ่งรบกวนช่วยเอาป้ายหมอชิตคลองสานออกเถอะครับผู้ใชบริการจะได้ไม่สับสนว่ายังหลงเหลือหมอชิตคลองสานยุเพราะสุดท้ายแล้วมันก็เสริมแค่สนามหลวงแทบทุกคันเลยเหรบอกจะมีการปรับปรุงสุดท้ยปัญหาเดิมก้อคือมีแต่รถเสริมวิ่ง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ