สาย 3 ทะเบียน 11-9608 พนักงานขับรถกระชาก (ปกติสายนี้ส่วนใหญ่พนักงานบริการดี)

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สาย 3 ทะเบียน 11-9608 วันจันทร์ที่ 29 เมษายน เวลา 06.45 น จากจตุจักรเข้าหมอชิต 2 พนักงานขับรถขับรถกระชากตลอด ถ้าปัญหาเกิดจากเครื่องยนต์หรือสภาพรถ ควรจะต้องตรวจสอบแก้ไข หรือหากเกิดจากพฤติกรรมการขับรถของพนักงาน ควรต้องปรับปรุง เพราะไม่ปลอดภัยต่อผู้โดยสารที่เสียงจะล้มหรือพุ่งไหลไปกับตัวรถ และยังเป็นการสิ้นเปลืองน้ำมันโดยใช่เหตุ พนักงานเก็บค่าโดยสารเองก็มีวุฒิภาวะน้อย ควบคุมอารมณ์และคำพูดได้ไม่ดี อาจจะต้องพิจารณาทำความเข้าใจหรือหาตำแหน่งงานอื่นให้ หากยังไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว องค์การตระหนักดีว่าพนักงานประจำรถมีหน้าที่ให้บริการ ที่ดีแก่ประชาชน มีกฎระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งพนักงานทุกคนต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และมีบทลงโทษกับพนักงานที่กระทำผิด อย่างไรก็ตาม ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ กำชับเข้มงวดพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบเคร่งครัด จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทาง และอบรมกำชับมารยาทการให้บริการของพนักงานเก็บค่าโดยสาร เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและพึงพอใจในการใช้บริการต่อไปหากได้รับการร้องเรียนในกรณีนี้อีก องค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)