สาย 29 ไม่จอดรับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 29 12-0586(1-50456) ไม่จอดรับบริเวณป้ายหน้าสนามบินดอนเมือง(ฝั่งตรงข้ามวัดดอนเมือง) ช่วงเวลาประมาณ 12.45น. ของวันที่ 20 ก.ย.

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 29 คันดั่งกล่าวดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเข้าจอดรับ-ส่งผู้โดยสารทุกป้ายหากมีการร้องเรียนเเจ้งเข้ามาอีก จะไดสอบสวนลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ