สาย 29 ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ป้ายที่ทำการเขตจตุจักร รถสาย 29 ไม่จอดป้าย ยืนโบกไป 5-6 คัน ไม่จอดเลย บางคันออกขวาไม่รู้คนขับจะรีบไปตายที่ไหน เจอกับตัวบ่อยมาก ปรับปรุงบริการด้วย