สาย 29 ห้าวจังเลย?

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
โบกมือเรียกไป 2 รอบ ไม่ค่อยอยากจะรับ พอจอดก็เลยป้าย แถมยังขับแบบชะลอ เหมือนไม่ค่อยอยากให้ขึ้น คือไรคะ ถ้าไม่มีใจที่ตะบริการก็ลาออกไป

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ