สาย 29 รอนานมาก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สาย 29 รอนานมาก พอมาก็มาพร้อมกันติดๆ กัน ประมาณ 4-5 คันทุกที ช่วยเว้นระยะการปล่อยรถให้เหมาะสมด้วยค่ะ ทั้งนี้ ตอนนี้รอรถที่หัวลำโพงมา 1 ชม. กว่าๆ แล้ว ยังไม่มีรถ 29 มาสักคันเลย ตรวจสอบหน่อยค่ะ รอนานมากๆ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถให้มากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตารางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ