สาย 29 (ครีมแดง) ให้ผู้โดยสรลงจากรถทั้งที่รถยังจอดไม่สนิท

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 29 (ครีมแดง) ให้ผู่โดยสารลงจากรถทั้งที่รถยังจอดไม่สนิท ควรคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารด้วยนะคะ ไม่สักแต่จะขับอย่างเดียว

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ