สาย 28 ไม่จอดรับป้ายตลาดอินดี้จรัญ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
โบกแล้ว แต่ไม่ยอมจอดรับ เลยไปรับป้ายถัดไป แล้วออกไปอย่างไววิ่งตามไม่ทัน ข้อมูลจาก viabus: 28/4-38 [16-7592]4-38(51)

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)