สาย 26 หมู่บ้านบัวขาว

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
1. ถนนก่อสร้างใหม่ผั่งในหมู่บ้าน รถเมล์สามารถวิ่งเข้าได้แล้ว แต่สาย 26 ไม่ยอมเข้าไปส่งฝั่งใน 2. เด็กและคนชรา ต้องเดินมาขึ้นรถที่ฝั่งนอก ซึ่งไกลและเดือดร้อนมาก 3. แจ้งนายท่าแล้ว และรับปากจะเข้ามาดู 2 อาทิตย์ แล้วยังไม่เข้ามาดำเนินการใดๆ 4. ขอให้ผู้จัดการเขตเดินรถที่ 2 มีนบุรี สั่งการให้ดำเนินการด้วย จักขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้จะได้แจ้งให้ผู้จัดการเขตเดินรถที่ 2 มีนบุรี ได้ทราบข้อมูลดังกช่าวโดยตรง อีกช่องทางหนึ่ง เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขต่อไป