สาย 26 รอรถนานมาก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันนี้ 28/01/2567 ไม่มีสาย26 วิ่งเลยเลยช่วง17:00-18:06 น. ไม่ควรให้บริการเเย่แบบนี้ บางครั้งวิ่งติดกัน 2-3 คันรวด ถ้าเป็นแบบนี้ ยกเลิกไปเลยดีกว่า ให้คนไปโดยการรถไฟฟ้าแทน

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมไว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการเดินรถ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)