สาย 26 ทางด่วน ขับรถดึงเวลามาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 26 ทางด่วน คันแรก ขับรถดึงเวลามาก จอดป้ายรถเมล์นานมาก คนขึ้นหมดแล้วก็ไม่ยอมไป ฝากตักเตือนด้วบครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วองค์การตระหนักดีว่าพนักงานประจำรถ ขสมก. มีหน้าที่ให้บริการที่ดีแก่ประชาชน มีกฎระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งพนักงานทุกคนต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยมีบทลงโทษพนักงานที่กระทำผิด และปัจจุบันองค์การจัดทำโครงการ “ประชาชาชนเดินทางปลอดภัยซ้ายตลอดจอดทุกป้าย (เมื่อผู้โดยสารจะขึ้น-ลง) อย่างไรก็ตาม ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบกำชับเข้มงวดพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด องค์การจะสอบสวนและลงโทษระเบียบต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ