สาย 26 คัน18.00 โทลเวย์ จากอนุสารีย์ไปมีนบุรี ขับช้ามาก เอาOT หรอคะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
คันที่บังขับ ออกจากอนุสาวรีย18.00 น. คนแน่นทั้้้้งคัน แต่เปิดประตูรับทุกป้าย ทั้งๆที่ขึ้นไม่ได้แล้ว แยกลาดพร้าวก่อนเข้าวิภาวดีเลนซ้ายผ่านตลอดไม่ไป ต่อคิวรถทางตรงทำไม สายอื่นไปหมด ขับช้ามากๆๆๆ ถนนโล่ง ผู้โดยสารเบียดแน่นเป็นปลากระป๋อง ปรับปรุงด่วนคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 26 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ