สาย 26ก

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สาย26ก ยังมีวิ่งอยู่ไหมคะ ขึ้นจากมีนบุรีใช้เวลาเดินทางจนถึงเซ็นทรัลอีสต์วิลล์ประมาณกี่ชั่วโมงคะ แต่ละคันเว้นระยะเวลานานไหม เริ่มทำงานที่เซ็นทรัลอีสต์วิลล์วันจันทร์นี้ จะได้กะเวลาการเดินทางได้ค่ะ