สาย 25 ไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 25 ป้ายเหลือง รถมุ่งเข้าปากน้ำ ไม่ยอมจอดรับผู้โดยสาร ทำให้ต้องต่อรถสองแถวเข้าปากน้ำแทน เห็นควรแนะนำพนักงานขับรถให้มีการจอดรับผู้โดยสารให้ครบทุกป้ายด้วยครับ

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 25 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถประจำทางคนดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเข้ขับรถด้วยความระมัดระวังทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกทาง ขสมก. จะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ