สาย 25 ไม่จอดรับผู้โดยสาร เร่งผ่านไฟเขียวกลัวติดไฟแดง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ป้ายรถเมล์ศาลอรงงานกลาง ไม่มีไฟที่ป้ายรถเมล์ มืด วันนี้รถเมล์ธรรมดาสาย 25 รีบวิ่งรถไปจอดรับผู้โดยสารป้ายนี้ เนื่องจากกลัวไม่ทันไฟเขียวเหลือ 3 วินาที

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 25 ไม่รับผู้โดยสารนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องกำชับพนักงานประจำรถมิให้ประพฤติเช่นนี้อีก จึงเรียนมาเพื่อทราบ