สาย 25 เก็บค่าโดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์สาย 25 เบอร์ 344041 เก็บค่าโดยสาร จาก จุฬาไป อ่อนนุช ในราคา 19บาท ปกติคนอื่นเก็บ 17 บาท โดยบอกว่า ต้องขึ้นตรงสนามถึง 17 บาท