สาย 25 (ทางด่วน)​ ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 25 ทางด่วน (ยูโรทู)​ เลขทะเบียน 12-4831 (3-44034) ไม่จอดรับผู้โดยสารที่รอตรงป้ายท่าพระจันทร์ เวาลาประมาณ 5 โมงเย็นวันที่ 21ธันวาคม 2563 การจราจรเดินรถทางเดียวและเคลื่อนตัวช้ามาก ถ้าคุณคนขับไม่เห็นป้ายรถเมล์ หรือผู้โดยสารที่โบกตั้งแต่ก่อนถึงป้าย ดิฉันขอแนะนำว่าลองไปพบแพทย์เพื่อตรวจวัดสายตาอีกทีดีไหมคะ เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่รถโดยสารสาธารณะค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ