สาย 24 รถเมล์ในฝัน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้จัดรถหลังเวลา 17:00 น. ให้เยอะหน่อย โดยเฉพาะวันเสาร์ รอนานเป็นชั่วโมง ถ้าเป็นแบบนี้แล้วแก้ไม่ได้เสนอให้ยกเลิกสายนี้ไปเลย น่าจะดีกว่า...

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการ จัดปล่อยรถในสัดส่วนที่เหมาะสม เป็นไปตามจำนวนและตรงตามตารางที่กำหนด ให้มีรถในเส้นทางวิ่งบริการหมุนเวียนเพียงพอกับผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้ใช้บริการต่อไป