สาย 23

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเอ็นจีวีสีฟ้ารุ่นใหม่ จากแยกประตูน้ำถึงกระทรวงศึกษาธิการ 15 บาท แต่จากจุดเดียวกันถึงเทเวศร์พนักงานเก็บค่าโดยสารบอกว่าค่าตั๋ว 20 บาท รถยูโรทูสีส้มเก็บแค่ 11 บาททั้งสองจุด ขอให้ ขสมก ทำตารางการเก็บค่าโดยสารให้ชัดเจนด้วย ไม่แน่ใจว่าพนักงานเก็บค่าโดยสารยังสับสนกับการกำหนดระยะทางเก็บค่าโดยสารหรือไม่

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนว่า จากการตรวจสอบตารางกำหนดค่าโดยสารรถสาย 23 (สีฟ้า) ตามที่ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลพนักงานเก็บค่าโดยสารจัดเก็บถูกต้องแล้ว สำหรับรถสาย 23 (ยูโรทู) จากแยกประตูน้ำลงกระทรวงศึกษาธิการค่าโดยสารราคา 11 บาท และจากแยกประตูน้ำลงเทเวศร์ ค่าโดยสารราคา 13 บาท ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบอัตราค่าโดยสารได้โดยจะติดไว้บนรถโดยสารทุกคัน และสามารถขอตารางอัตราโดยสารได้ที่อีเมล์ 1348@bmta.co.th หรือสอบถามราคาค่าโดยสารได้ที่สายด่วน Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ