สาย 23 ไม่จอดรับ แยกอโศก ขับเลนส์ขวา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถ ส่าย 23 340178 ไม้จอดรับ ที่ป้ายแยกอโศก เพชร ขับเลนส์ขวาเพื่อขึ้นสะพาน ตอน 8 โมงเช้า วันที่7 มิย รบกวน ขสมก ตักเตือน สิ่งที่ต้องทำ ของ พขร ด้วย

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 23 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถประจำทางคนดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเข้าจอดรับส่งผู้โดยสารทุกป้าย ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกทาง ขสมก. จะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ