สาย 21 รถปรับอากาศ ไม่มีป้ายประจำตัวพนักงานขับรถ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 21 ทั้งรถยูโททู และรถปรับอากาศ NGV ใหม่ เกือบทุกคัน ไม่มีป้ายแสดงข้อมูลพนักงานขับรถ(แผ่นสีเหลือง)เลยว่าชื่ออะไร ตรงกับที่ขับปัจจุบันไหม รถก็ได้นานแล้วอยากให้รีบดำเนินการทีครับ ปล.เรื่องป้ายไฟอิเล็กทรอนิกส์ที่ทดลองในสาย 503 ผมเห็นด้วยนะอย่างให้เปลี่ยนทุกสายเอาตัวเลขมาไว้ฝั่งซ้ายรถครับ ขอบคุณครับ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ