สาย 21 ทำไมไม่ชอบรับผู้โดยสาย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 21 ทำไมไม่ชอบรับผู้โดยสายเลยค่ะ รอป้ายหัวลำโพง แล้วขับเลย ทั้งที่โบกเรียก ต้องรอทีก็เป็นชั่วโมง คือจะไม่รับหรือยังไงค่ะ ต้องให้ลงไปเรียกกลางถนนหรอ จะได้จอดให้ขึ้นค่ะ เวลารอบรถก้อไม่ตรงสักครั้ง รอเวลาเดิม แต่ก้อมีรถบ้าง ไม่มีรถบ้าง รออย่างต่ำ 1 ชม. ตลอดเลย ขอให้ปรับปรุงหน่อยนะคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ