สาย 206 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอสาย 206 ป้ายฝั่งตรงข้ามสำนักงานที่ดินพระโขนงตั้งแต่ 11.15 น. ไม่มีรถจอดเทียบสักคัน คันแรกเป็นรถเสียเข้าใจได้ คันที่สอง เป็นปอ.เลขที่ 12-9799 วิ่งเร็วมาก นึกว่าสาย 8 ทำให้จอดรับที่ป้ายไม่ได้ รอต่ออีกประมาณเกือบชม. เช็คในแอปแล้วว่า กำลังวิ่งมาอีกสองคันไม่เข้าใจว่าทำไม ต้องวิ่งขึ้นสะพานข้ามไปเลยทั้งสองคัน เขาติดไฟแดงไม่ได้หรือรีบส่งรถหรือยังไง รถธรรมดาเลขที่ 11-8440 และ 11-8268 เสียเวลารอมาก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ อบรมกำชับตักเตือนพนักงาน ให้ตระหนักถึงหน้าที่การเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎจราจรอย่างเคร่งครัด บริการด้วยความสุภาพ ขับรถด้วยความระมัดระวัง จอดรับ-ส่งผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางด้วยความเรียบร้อยก่อนนำรถออกจากป้าย โดยคำนึงถึงความสะดวกปลอดภัย และป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ หากได้รับการร้องเรียนในกรณีเช่นนี้อีก จะพิจารณาลงโทษสถานหนักต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)