สาย 206 ครีมแดง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ไม่จอดรับผู้โดยสารในป้ายทั้งๆที่ยืนรอรถนานมาก แค่คนเดียวคุณไม่จอดรับเพราะกลัวว่าจะไม่ทันไฟเขียว มันเป็นเรื่องสมควรแล้วใช่มั้ยคะ โบกปุ๊ปตีไฟเลี้ยวออกเข้าเลนในสุดทันที ความใส่ใจในการให้บริการไม่มีเลยหรอคะ ควรปรับปรุงการบริการให้ดีกว่านี้หน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ