สาย 205 เปิดเพลงในรถดังมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขึ้นรถ 205 ป้ายสีแดง จากต้นสายตรงศาลเจ้า คลองเตย กลับ พระราม 3 วันที่ 13 พย 2562 ออกจากคลองเตยเวลาประมาณ 19.00 คนขับเปิดเพลงเสียงดังมาก รำคาญตลอดทาง ช่วยตักเตือนด้วยค่ะ เลขข้างรถ 11-9361

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ