สาย 205 รถแอร์ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ไม่จอดรับผู้โดยสาร 4 คน ป้ายคลองภูมิ เวลา 15.48