สาย 204 ไม่จอดป้าย แถมเบี่ยงขวาออกเลนนอก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ในเวลา 18:50 รถเมล์สาย 204 เบอร์รถ 8-55123 ไม่จอดป้ายหน้าตรงข้ามราชานุกูล และออกขวาไม่รับป้ายโรงเรียนพิบูลออีกด้วย และมีความจำเป็นที่ต้องขึ้นสายนี้ด้วย ช่วยจัดการเรื่องพวกนี้ให้ด้วยครับ เพราะรอสายนี้นานมาก

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 204 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถประจำทางคนดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเข้าจอดรับส่งทุกป้ายด้วยความระมัดระวังทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกทาง ขสมก. จะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ