สาย 203-35 จอดแช่ป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
สาย 203 -​35 ทะเบียน จิดแช่ป้ายไม่สนใจโลก รถเมคันอื่นเข้าป้ายไท่ได้ สายนี้เป็นบ่อย ขสมก. ไม่มีแนวทางควบคุมหน่อยหรอ หรือต้อวเป็นข่าวก่อนถึงจะสนใจ

เรียนท่านผู้ร้อง ขสมก. ได้รับทราบข้อร้องเรียนของท่านแล้ว ได้แจ้งไปยังเจ้าของผู้ประกอบการ ( บริษัท พชร บัส จำกัด. )ให้กำชับย้ำเตือนพนักงานขับรถโดยสาร สายปอ.203-35 ทะเบียน 14-9045 แล้ว ให้ปฏิบัติหน้าที่การเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ สะดวก ปลอดภัย ไม่ขับแข่งแซงกัน หรือชะลอถ่วงดึง หรือจอดกีด ขวางการจราจร อันเป็นเหตุที่ทำให้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หากพบพฤติกรรมหรือพบข้อร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะพิจารณาลงโทษสถานหนักต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.