สาย 203 อู่ย้ายไปไหน

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สาย 203 ตรงช่วงท่าอิฐไปราชพฤกษ์มีการเปลี่ยนเส้นทางหรือคะ สับสน

เรียนผู้โดยสาร สาย 203 ได้ย้ายไปอยู่ที่อู่บางบัวทอง