สาย 203 ทะเบียน I4-9047

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ขับรถหวาดเสียว กีดขวางทางจราจร จอดแช่เพื่อรับผู้โดยสารนานกว่า 15 นาที ทำให้รถเมล์คันอื่นเทียบท่าไม่ได้