สาย 20 ไม่มีรถให้บริการหรอค่ะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 16.30 คอยรถเมล์ที่ป้ายรถต้นสายท่าน้ำเจดีย์ เปนชั่วโมง มีรถวิ่งมาวนกลับเข้าอู่ 2 คัน ไม่รับคนขึ้น แล้วก้อไม่ทีรถมา ช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ไม่มีรถให้บริการหรอค่ะ จะได้ใช้เส้นทางอื่น รอรถ เปนชั่วโมง รถมาก้อไม่รับ ไม่มีดารแจ้งอะไรทั้งปล่อยคนรอยืนตากแดดไปสิค่ะ แย่มาก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตามรางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ